[ช่วงเวลาแห่งความลึกลับที่สวยงามเกินไป]

[ช่วงเวลาแห่งความลึกลับที่สวยงามเกินไป]
あなたの目で観ないなんてもったいない

▼ダイヤモンド羊蹄山は5月下旬ごろ☆彡
http://rusutsu.co.jp/summer/archives/15114

ルスツならいつもよりもっと楽しくなる♬
” เป็น ~ Tsu มีความสุข!”