ในแถบหลัก "ของรายการ" ในเวลากลางคืนใน Rusutsu

ในแถบหลัก "ของรายการ" ในเวลากลางคืนใน Rusutsu
スローな時間にしませんか

◇メインバー『オブリスト』について◇
▼スマートフォンなどにてご覧の方
http://rusutsu.co.jp/summer/sp_food/sp_bars

▼พีซีなどにてご覧の方
http://rusutsu.co.jp/summer/food/cafe_bar